Krisecenter Odense

Krisecenter Odense
En identitet, film og undervisningsmateriale til kampagnen "Er du ok? Stop vold i din verden" Et undervisningsforløb målrettet 4.-10. klasse

Krisecenter Odense bad Stupid om at designe deres kommunikationsmateriale om vold i nære relationer, og især med særligt fokus på forebyggelsen af vold mod børn og på hvordan man som barn kan håndtere det, hvis man oplever vold i familien.

Resultatet rummer alt fra identitet, kommunikativt univers, logo, et spil om vold, en film om hvad vold IKKE er, elevhæfte og merchandise til eleverne.

www.krisecenterodense.dk →

Hvad er ikke vold - undervisningsfilm

I undervisningsforløbet var det vigtigt for Krisecentret også at formidle overfor eleverne hvad der IKKE er vold. Derfor animerede vi denne lille film, hvor der udspiller sig tre scener, som bestemt ikke har noget at gøre med vold, men som alle forældre vist kender til...

OPSLAG I ELEVHÆFTET

Vi lavede også et elevhæfte, der blev uddelt som en del af undervisningsforløbet. Heri kunne eleverne også selv tage noter og involvere sig i undervisningen.

Stupid har med deres engagement og indlevelsesevne udviklet et materiale, der respektfuldt behandler det store tabu, det er at leve med vold i familien. Uden deres ægte nysgerrighed tror jeg ikke, det var lykkeds at levere et flot resultat, hvor kompositioner, farvevalg og design til fulde lever op til vores forventninger og lidt til. 

Jacob L. Knudsen

Projektleder, Skoletjenesten Krisecenter Odense

Design

Vi udviklede et taktilt, lettilgængeligt og afvæbnende design, og med udgangspunkt i det ledende spørgsmål "Er du ok?" blev designet skabt.

Læs om vores metode

Oplevelse

Vold i familien er en frygtelig oplevelse, og især blandt børn er det svært at bearbejde. Derfor var arbejdet omkring dette materiale særlig interessant. Der var så mange facetter i kommunikationen, og det at få børn til at åbne op og tale om oplevelsen i en skoleklasse krævede, at materialet kunne supplere lærerne og konsulenterne fra Krisecentret bedst muligt.

Læs om vores metode

Strategi

Vi brugte en del tid på at arbejde os ind i det følsomme emne. Både tekstmæssigt og kommunikativt var det uhyre vigtigt, at vi fik skabt et materiale, der både kunne behandle emnet seriøst, men som samtidig var afvæbnende og tilgængeligt. Det synes vi lykkes gennem det tætte samarbejde med Krisecenteret.

Læs om vores metode

Del denne case med din bedste ven